Ksenija Zmagaj

Je čudenje in čutenje, je vse, kar je onkraj zavesti, je esenca in hkrati večno spraševanje in iskanje bistva obstoja tukaj in zdaj, v življenju samem po sebi, z vsem kar prinaša in z vsem, kar vodi k izpolnitvi posamičnega, splošnega in kolektivnega. Je hkrati vprašanje in odgovor, je nagovarjanje preko intimnega k občemu in refleksija vezi in srečevanj in razmerij, ki vselej stoje pred nami kot ogledalo nas samih in notranjega, ki se manifestira v zunanjem. Je posebna na svoj čarobni način in samosvoja v dojemanju sebe in sveta. Je več kot zgol pesem, je življenje in je odslikava univerzalnega.Je misel in spoznanje in potovanje od tam do tu in od prej k sedaj in potem. Je čaranje povedanega v oživljanje in eksistenco, ki govori sama zase in mimo splošno veljavnega in priznanega. Živi v svojem svetu, tako kot ji narekuje občutenje božanskega in božjega v nas. Je izvirno in izjemno soočenje z notranjostjo na arhaičen način, tako, da zmore doseči tiste sledi in pečate v nas, ki jih nosimo v sebi, kot zapis spomina iz pradavnin in vsega kar je primarno in prvinsko ter bolj resnično, kot resničnost sama, ne da bi se tega sploh zavedali. Je povabilo k branju in razmisleku o poti, potovanju in iskanju.

Ne ključ, iskanje ključa odpira vsa vrata.

 

                                                       Ksenija Zmagaj

© 2014 by Brane Hvala